Výpočet

Vložte hodnoty do dvou žlutých polí - ostatní se dopočítají samy.
Pokud údaj v poli změníte, označené se automaticky přepočítají.
Zaškrtávacím políčkem označte libovolná dvě pole,
která zadáváte (zpětný/reverzní výpočet).
Můžete zadávat desetinné tečky nebo desetinné čárky.

 

a = m
b = m
u = m
O = m
P = m²
α = º
na 6 míst

Výsledek bude ve stejných jednotkách, které do polí vložíte.
Např. pokud zadáváte decimetry, výsledek bude rovněž v decimetrech.

Objevíli-se chyba NaN, zkontrolujte, zda jste zadali do pole
korektní hodnotu, tj. bez písmen a jiných znaků.

Vzorce

    O  = 2 × (a + b) [m]
    P  = a × b [m²]
    u  = a² + b² [m]
tg α  = b / a [º]
+ další zpětné vzorce: www.wikina.cz/a/Obdélník
Obdélník vzorec

a … délka strany a

b … délka strany b

u … úhlopříčka

α … úhel

Obdélník a kružnice (kruh)

Úhlopříčka (u) = průměr kružnice obdélníku opsané
kratší strana obdélníku (a) = průměr kružnice obdélníku vepsané

Další vzorce pro výpočet kružnice opsané nebo vepsané, najdete na stránce, která se věnuje on-line výpočtu kruhu, nebo v encyklopedii Wikina pod heslem Kruh.

Rovněž v encyklopedii Wikina pod heslem Obdélník mohou být někdy potřebné zpětné vzorce pro výpočet strany z obvodu, z délky úhlopříčky nebo z plochy (obsahu) obdélníka.

Výpočet obdélníku online

Kalkulačka na převod obvodu obdélníka nebo výpočet plochy obdélníka, obsah obdélníka nebo vzorec obdélníka. Výpočet průměru kružnice vepsané nebo opsané z obvodu obdélníka, plocha z obvodu. Výpočet obvodu obdélníka online. Vzoreček na výpočet obdélníka.

Obdélník výpočet

Odkazy

Jak vypočítat ...

Tučně zvýrazněné obrazce a tělesa jsou již funkční. Ostatní obsahují jen vzorce.

Mohlo by vás zajímat